Hva er forskjellen pÄ Amedia Distribusjon og HeltHjem?

HeltHjem er et eget selskap, men Amedia Distribusjon eier 50 prosent av det og vi benytter hverandres nettverk for Ä nÄ ut til flest mulig husstander, sÄ ofte og sÄ raskt som mulig.