Hvilke krav har dere til pakkesendinger?

Sendinger som formidles av Helthjem nettverket mÄ vÊre forsvarlig emballert. Helthjem kan nekte formidling av sendinger som pÄ grunn av sitt innhold, emballasje eller av andre Ärsaker ikke er egnet for fremsending. Avsender har ansvaret for at adressatens navn og leveringsadresse er korrekt og tydelig angitt pÄ sendingen og tilhÞrende dokumenter. Sendinger mÄ ikke forvolde skade pÄ personer, andre sendinger eller gjenstander. Avsender kan bli holdt erstatningsansvarlig for skade som oppstÄr i slike tilfeller. Les mer om vÄre leveringsbetingelser her.