Amedia Distribusjon

Om Amedia Distribusjon

  • Amedia Distribusjon AS består av 15 distribusjonsselskaper landet over og distribuerer daglig Amedias lokalaviser i tillegg til eksterne avistitler og en mengde kundemagasiner, DMér, netthandelsprodukter, ukeblader, fagblader, bøker, etc. Hovedkontoret ligger i Oslo. Selskapet eier 50 % av Helthjem Mediapost AS og 40 prosent av Distribution Innovation AS.
  • Amedia Distribusjon AS har cirka 1100 ansatte som utgjør cirka 540 årsverk og vi omsetter for cirka 566 mill.
  • Alle våre ansatte er genuint opptatt av å levere høy kvalitet. Og vårt mål hver dag er; Rett produkt – på rett plass – til rett tid.
  • Vi har svært lang bransjeerfaring. I dag bruker alle våre ansatte samme teknologi (Distribution Innovation AS) som sikrer enhetlig kvalitet gjennom gode rutiner og prosesser.
  • Amedia tilbyr distribusjon av 80 aviser (65 egne og 15 andre tilknyttede aviser), totalt 2,2 millioner husstander i Norge.
  • Amedia distribusjon AS er en del av helthjem-nettverket og i tilbyr opptil 80 prosent dekning av husstander i Norge.
  • Gjennom helthjem-nettverket dekkes store deler av Norges husstander av distribusjonsselskapene i Schibsted, Amedia og Polaris, med tillegg av Agderposten og Sunnhordaland Distribusjon. Nettverket er en stor og konkurransedyktig aktør i det norske distribusjonsmarkedet innenfor distribusjon av magasiner, bøker og småpakker.
  • Selskapet har også en transportvirksomhet som i hovedsak står for transport av aviser fra trykkeri til forhandlere og distribusjonsselskap. Virksomheten transporterer i tillegg en rekke andre aviser og magasiner.