Jobb hos oss

Som ansatt i Amedia Distribusjon får du en aktiv arbeidsdag hvor du får være mye på farten og være ute i frisk luft. En jobb som bud er også perfekt å kombinere med for eksempel studier eller annen jobb.

Så flott at du ønsker å søke jobb hos oss!

Jobben som avisbud, eller distributør som vi kaller det, er nok noe annerledes enn mange tror. Vi har svært høye krav til nøyaktighet og effektivitet i det vi gjør så det er viktig at du er forberedt på det.

Jobben består i å levere mye mer enn bare aviser: blader/ magasiner, pakker og frokostvarer er noe av det du vil få i oppgave å distribuere. Spesielt pakker er i sterk vekst pga netthandel og vi jobber hardt for å være konkurransedyktige i det markedet.

‍Arbeidstiden varierer på de forskjellige rutene og områdene, men starter normalt mellom kl. 0100 og 0300, og er ferdig mellom kl. 0600 og 0700. De fleste steder er det 6 dagers arbeidsuke, mandag – lørdag.

Hva kreves av deg som søker?

Du ma ha:
  • Ha gyldig førerkort og disponere egen bil som kan brukes i jobben
  • Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
  • Kunne snakke og forstå norsk og/eller engelsk
  • Ha normalt god helse, og at du klarer å stå opp på natten

Hva får du som distributør?

Du får lønn i henhold til tariffavtale og kilometergodtgjørelse etter statens satser for bruk av egen bil. I tillegg får du god mosjon og masse frisk luft.

Ønsker du å søke på jobb hos oss følger du linken til vårt rekrutteringssystem og sender inn søknad på den annonsen/ området som du ønsker å jobbe i.

Dersom du søker på åpen annonse tar vi kontakt med deg når vi har noe ledig så da kan det ta litt tid før du får svar.. Tusen takk for interessen og lykke til!!

Great that you want to apply for a job with us!

The job as a newspaper carrier, or distributor as we also call it, is probably a bit different from what many people think. We have very high standards of accuracy and efficiency in what we do, so it is important that you are prepared for it.

The job consists of delivering much more than just newspapers. magazines, parcels and breakfast items are some of the many things you will be distributing. Parcels in particular are growing strongly due to e-commerce, and we work hard to be competitive in that market.

Working hours vary in the different routes and areas, but start time is normally between 01 am and 03 am and deadline between 06 am and 07 am. It is normal with a 6 day work week, Monday – Saturday in most of our areas.

 

What is required of you as an applicant?

You must:
  • Have a valid driver’s license and be able to use your own car for the job.
  • Have a valid work and residence permit.
  • Able to speak and understand Norwegian and / or English.
  • Have good health and cope with working at night.

You will receive wages in accordance with the collective agreement, and mileage allowance according to the national rates for use of your own car. In addition, you get good exercise and plenty of fresh air.

If you want to apply for a job with us, please follow the link to our recruitment site and submit an application for the job / area you want to work in.

If you submit an open application, we will contact you when we have something available. In this event, it may take some time before you get an answer from us. Thank you so much for your interest and good luck.