Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, som forplikter Amedia Distribusjon AS, og datterselskaper, til å være åpne om hvordan vår virksomhet påvirker menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tråd med loven vil Amedia Distribusjon redegjøre for vår aktsomhetsvurdering årlig.

Aktsomhetsvurderingene for 2023 er publisert under: