Miljø og Bærekraft

Vi i Amedia Distribusjon og Helthjem nettverket bryr oss om miljøet og jobber kontinuerlig med tiltak for en mest mulig bærekraftig utvikling i vår verdikjede.

 

Vi følger ESG modellen

I Amedia Distribusjon definerer vi bærekraftig utvikling som skjæringspunktet mellom 3 dimensjoner:

 

 

Vårt fokus dreier seg derfor om å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte, heve våre miljøpresentasjoner, redusere vårt CO2 avtrykk og avfall, som igjen skal bygge opp under en effektiv og lønnsom distribusjon for våre kunder.

 

Vi har allerede gjort betydelige investeringer i form av implementeringen av 326 Paxtere, men vi må fortsette vårt engasjement de neste årene for å skape en mer miljøvennlig og bærekraftig distribusjon for fremtiden.

 

Vi har derfor satt oss flere ambisiøse mål:

 

       • Redusere CO2 avtrykket fra våre transporttjenester.
       • Reduksjon av plastforbruket.
       • Bidra til en mer sirkulær økonomi.
       • Utvikling av ansatte og fokus på et godt arbeidsmiljø i virksomheten.
       • Miljøfyrtårn sertifisering i 2022

 

 

 

 

Våre miljømål de neste årene:

Vi skal redusere CO2 avtrykket vårt med:

 

– 50% innen 2025

 

– Jobbe mot 100% fossilfri distribusjon innen 2030.

Vi skal implementere alternativer til plast emballasje:

 

– Redusere bruk og innkjøp med 50% innen 2025.

– 80% av resterende skal være miljøsertifisert.

 

– Vi skal bidra til å øke sorteringsgraden til 90%.

Bidra til å støtte sirkulær økonomien

 

Helthjem nettverket har slått seg sammen med flere samarbeidspartnere innenfor gjenbruk, veldedighet og  utleie, og jobber i dag for at ting som selges på Finn eller Tise, leies på Fjong, kjøpes på Bookis eller gis bort til Røde Kors skal kunne sendes hjemmefra. Våre distributører henter der du bor – helt enkelt!

Miljøfyrtårn sertifisering

 

Et av Helthjem nettverkets mål er Miljøfyrtårnsertifisering av hele verdikjeden.
Miljøledelsessystemet vil hjelpe våre selskaper med større fokus for å nå våre bærekraftsmål, samt sette klare tiltak i en strukturert og transparent prosess.

Flere av selskapene i nettverket er allerede sertifisert, og Amedia Distribusjon sertifiseres før 2022 er omme.