Send DM– Direkte markedsføring

De aller fleste ledende detaljhandelskjedene bruker DM, som f.eks. kundeaviser, i sin markedsføring. DM får høy oppmerksomhet og virker salgsutløsende, ikke minst i kombinasjon med andre av våre produkter. I Amedia Distribusjon legger vi mye arbeid i å skreddersy løsninger for deg og bedriften din.

Hvorfor Direkte markedsføring?

Som en del av et stort mediehus har Amedia distribusjon tilgang til en rekke ulike kanaler, distribusjonsruter og partnere. Det gjør at vi kan nå flere postkasser og mennesker enn tradisjonell DM distribusjon. Vi kan følgelig tilby deg bred dekning og stor oppmerksomhet rundt produktet eller budskapet du ønsker å formidle til potensielle kunder.

DM via Amedia distribusjon kan være i form av reklame, kundeaviser, brev og ulike formater av foldere og vareprøver. Disse distribueres fysisk til postkasse, sendes digitalt – eller begge deler for enda bedre effekt. Les mer om våre produkter under, for å finne det som egner seg best for deg.

Bli kunde

Raskere

Vi har høy leveringsdekning i de fleste områder

Oftere

Vi leverer hver dag, før frokost, også i helgen!

Enklere

Ett innleveringssted for din reklame gjør det enkelt for deg

Hvilke av våre produkter passer best for deg?

Trykkerier

Amedia Distribusjon har 6 egne trykkerier, som kan produsere både innstikk og vedlegg for deg om du skulle ønske det. Amedia Trykk produserer i tillegg til dagsaviser et stort antall kunde- og reklameaviser og organisasjonsblader. Våre trykkerier holder til på ulike steder i landet, derfor har vi  korte ledetider på trykk og distribusjon.

Ett innleverings­­­sted

Amedia Distribusjon gir deg mulighet til å levere materiell til kun ett mottakssted hvis du ønsker det. Slik slipper du å måtte levere til flere, spredte drop-punkter. Dette forenkler og optimaliserer distribusjonen betraktelig og er ideelt for deg som har store regionale eller nasjonale kampanjer eller som skal distribuere over landegrensene. Vårt mottakssted finner du på Lillestrøm/Kjeller, litt utenfor Oslo. Les mer om pakking, merking levering.

Vi leverer oftere, raskere og enklere enn noen andre. Ta kontakt om du ønsker å bli kunde, trenger rådgivning eller vil vite mer om hva kan vi gjøre for deg.

Nils Petter Halvorsen

Salgs- og produktsjef DM i Amedia Distribusjon
Ta kontakt med Nils Petter

Ofte stilte spørsmål