Nei takk til uadressert reklame?

Ønsker du å reservere deg mot uønsket reklame?

Du kan reservere deg mot uadressert reklame og gratisaviser ved å merke postkassen. Dersom du bor i en leilighet/oppgang, hvor aviser og reklame blir levert på dørmatten, må du også merke inngangsdøren.

Innstikk i avisen er en del av avisen som du har kjøpt, og er derfor ikke definert som uadressert reklame. Det er derfor heller ikke mulig å reservere seg mot dette.

 

Hva må jeg gjøre?:

Du kan sette på en lapp du selv har laget eller få et klistremerke fra flere aktører, f.eks. fra ditt lokale postkontor eller “hent i butikk”.

 

Lager du din egen lapp, er det viktig at det kommer tydelig frem at du ikke ønsker reklame eller gratisaviser. Husk at våre bud ofte leverer på natten eller tidlig morgen, når lysforholdene ikke er optimale.

 

Straks postkassen er merket, vil du ikke motta uadressert reklame levert av Amedia Distribusjon.

 

Det er flere aktører som leverer uadressert reklame til deg, og vi kan derfor ikke garantere for at andre distributører vil respektere din reservasjon. Ønsker du ikke å motta gratis aviser, må du merke postkassen for dette også.

 

Skulle du angre, kan du bare fjerne klistremerket.

 

 

Mer informasjon om uønsket reklame finner du på følgende nettsteder:
Forbrukerombudet.no
Brønnøysundregistrene

Samt Markedsføringsloven av 2009:

§ 17. Levering av uadressert reklame og gratis aviser

I næringsvirksomhet er det forbudt å levere ut eller å gi en formidler i oppdrag å levere ut uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette. En formidler er likevel ikke ansvarlig for leveringen hvis formidleren har fått opplyst, og har grunn til å anta, at det som leveres ut, ikke er reklame eller gratis avis.

Innstikk i aviser og andre trykksaker, som er omfattet av redaktøransvaret, anses ikke som uadressert reklame eller gratis avis etter denne bestemmelsen.